Nhét xúc xích ra bò

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra. – Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con […]