CHẾT ĐUỐI

Một lập trình viên bị chết đuối khi tập bơi trên hồ, khi gặp Diêm vương hỏi rằng:
Trên và xung quanh hồ bơi có rất nhiều người tại sao mày không cứu để đến nỗi này hả.
Dạ thưa có chứ ạ. Con kêu F1…F1…đến khàn cả cổ mà sao không ai chú ý cả !!!!
Facebook Comments