Khi hai vợ chồng giận nhau

Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau và giận nhau nên không ai nói với ai một câu nào.

Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy ném cho vợ:

“Sáng mai đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ, tôi có việc quan trọng phải làm”.

Hôm sau, người chồng thức dậy lúc 7 giờ và tìm thấy một mảnh giấy ghi:

“5 giờ rồi, dậy đi”

:))

Thư giãn thêm:

Facebook Comments