Tỉnh lộ

Hai ông khách ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe, một ông nói:

– Mang tiếng là tỉnh lộ mà thua đường làng của tôi nữa. Đường gì mà vô số ổ gà ổ vịt, xe chạy xóc quá, không thể nào nhắm mắt ngủ một chút được.

Ông kia tỉnh bơ:

– Nhờ xóc như vậy hành khách mới tỉnh ngủ, gọi “tỉnh lộ” là đúng rồi.

Xem thêm:

Facebook Comments