Hài hước với con vẹt biết nói “tất nhiên rồi”

Hai bố con ra chợ định mua một con chim.

Đến cửa hàng chim, người chủ mang ra một con vẹt rất đẹp, đứa con liền nói:

– Con vẹt đẹp quá bố ơi.

Con vẹt nói:

– Tất nhiên rồi.

-Ôi, nó còn biết nói nữa kìa bố ơi, chúng ta mua nó nhé bố?, người con nói

Mua xong hai bố con mang vẹt về nhà, và người cha mới phát hiện ra con vẹt chỉ biết nói “Tất nhiên rồi”.

– Hóa ra mày chỉ biết nói “tất nhiên rồi” thôi à?

– Tất nhiên rồi.

– Thế thì chỉ có thằng ngu mới mua mày.

– Tất nhiên rồi.

– Á à, mày còn chửi tao ngu à?

– Tất nhiên rồi.

– Vậy thì tao… tao sẽ thịt mày.

– Tất nhiên rồi.

Bạn đọc cười thêm với Có con chim vành khuyên

Facebook Comments