Chuyện về Osin

Ở một lớp dạy vẽ, khi giáo viên giảng về chủ nghĩa hiện thực trong hội họa, một học viên nữ nói:

– Tôi nghe kể có một họa sĩ vẽ mạng nhện giống đến nỗi cô oshin tưởng là mạng nhện thật nên cứ cố quét nó đi mãi suốt cả mười lăm phút.

– Tôi chả tin chuyện đó – một học viên nữ khác không tán thành.

– Có thể có chuyện họa sĩ vẽ giống thật đến mức như vậy lắm – ông giáo viên nói.

– Họa sĩ thì có thể, nhưng tôi chỉ không tin chuyện trên đời lại có cô osin chăm chỉ đến thế!

Xem thêm:

Facebook Comments