Giảm biên chế

Hai nhà doanh nghiệp nhỏ trò chuyện về thời kỳ khó khăn và sự đình đốn trong công việc:

– Tôi buộc phải giảm một nửa biên chế – một người nói.

– Tôi cũng vậy – người kia đáp

– Nhưng anh chỉ có mỗi một nhân viên là bà Juhanson thôi mà

– Đúng thế! Nhưng tôi đã thay bà Juhanson năm mươi tuổi bằng cô Anderson hai mươi lăm tuổi.

Thư giãn thêm:

Facebook Comments