Ai đánh rắm!

2 Vợ chồng đang hú hí với nhau định làm chuyện ấy. Bỗng chồng đánh cái bủm rỡ to và thúi.

Chồng quay ra bảo vợ sao e vô duyên quá đấy!

Vợ cãi lại: Có ak thì có rồi véo chồng một cái.

Chồng ui da đau. Ak thề không phải ak đâu. Của ak đâu thúi vậy, chắc là thằng trộm bên ngoài nó đánh đấy. Nó hư thật vợ nhỉ!

Đến lúc đó tên trộm không chịu nổi, chui ra khỏi gầm giường chỉ thẳng tay vào 2 vợ chồng nói: Tao thề đéo phải tao, đứa nào đánh rắm cả nhà nó ngủm nhé!

Xem thêm:

 

Facebook Comments