Anh ơi, anh Mạnh lên!

Bé Bông mới cưới nên khoản abc với chồng rất thắm thiết.

Một buổi 2 vợ chồng đang abc trên gác thì có anh Mạnh đến chơi nhà.

Mẹ Bé Bông ngồi ở dưới mới gọi vọng lên gác : ” Con ơi anh Mạnh lên đấy”.

Bé bông nghe thấy thế bảo chồng: ” Anh ơi, anh Mạnh lên”

Chồng bé bông trả lời : “Ừ anh biết rồi!”

– Anh ơi , anh Mạnh lên mà!

– Anh biết rồi!

– Nhưng mà anh Mạnh lên!

– Khổ quá mạnh thế này chứ mạnh thế nào nữa !

:))

Xem thêm:

Facebook Comments