Con đâu phải đứa ngu?

Na đi học về hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 20.000 đồng nhé!

– Ở đâu ra thế con?

– Thằng Tèo đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 1.000 đồng.

– Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần sịp của mày đấy.

– Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc quần sịp!!!

:))

Xem thêm:

Facebook Comments