Để ảnh vợ trong ví để có thêm sức mạnh

Để ảnh vợ trong ví để làm gì?

Để ảnh vợ trong ví đã giúp tôi có thêm sức mạnh. Đó là sự thật

 

Tôi hay để ảnh vợ trong ví, thỉnh thoảng khi gặp khó khăn, trắc trở, tôi lại lấy ảnh vợ ra ngắm, và tự nhủ thầm rằng:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

…………………………………………

Đấy, cô vợ này mà ta còn có thể chịu đựng được, thì bao khó khăn ngoài kia nào có ý nghĩa gì!

Facebook Comments