Sông có sâu không?

Một bác nông dân muốn qua sông để sang bờ bên kia, bỗng gặp cậu bé chăn vịt liền hỏi:

– Sông này có sâu không cháu?

Cậu bé trả lời:

– Nông lắm bác ạ.

Người đàn ông liền lội sang sông, mới lội một đoạn đã gần ngập đầu. Quay lại, ông ta hỏi cậu bé:

– Sao cháu bảo sông này nông lắm ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Thì cháu thấy con vịt chân ngắn thế mà nó cũng lội sang được mà.

Xem thêm:

Facebook Comments