Sống thọ hơn

Tèo bảo với Tí:

Này Tí, tao thấy loài ruồi bay liên tục sống thọ 2 năm, loài thỏ nhảy suốt sống thọ 8 năm, loài chó thì hay chạy sống thọ 15 năm còn loài rùa chẳng làm gì thọ tới 150 năm bởi vậy kết luận rằng lười biếng và chậm chạp là phương thuốc hữu ích nhất để sống thọ hơn.

Chúng ta vận động làm gì nữa! Ngủ thôi mày!

!!!!

Xem thêm:

Facebook Comments