Ông nói về ai? :))

 Ông nói về ai?

Luật sư bào chữa nói về bị cáo, thân chủ của mình:

– Trước mặt quý tòa là một người cao thượng, có giáo dục, trung thực, tỉnh táo…

Bị cáo ngắt lời luật sư và nói với tòa:

– Thưa tòa, ông luật sư này thật không tốt. Tôi thuê ông ấy để ông ấy bênh vực tôi, vậy mà từ nãy ông ấy lại toàn nói về ai đó khác.

Facebook Comments