Đái bậy

Có một anh bị say rượu đứng  đái ở chỗ có biển : “Cấm k đc đái”

Một anh công an đai qua nhìn thấy vội chạy lại quát :

–  Sao a đái ở đây?

A kia trả lời :

– Tôi là người Tàu nên đọc từ phải qua trái nên tôi tưởng trên đó ghi  “Đái được không  cấm”

 

Xem thêm :

Chuông hỏng

Không để lộ hàng

Chồng là cái kim

 

 

Facebook Comments